Общи условия на кампанията „BeFresh”

Влез през Facebook
Вход | Регистрация
 
Препоръчано

Вижте кампанията тук.

 

1. Предмет и общи понятия:

1.1. Тези Общи условия (наричани за краткост „Условия”) посочват механизма и условията на Кампания „BeFresh”. Организатор на кампанията e „Глобал УЕБ“ ООД, по – долу за краткост „Организаторът“, с ЕИК 203066527, адрес на управление: гр. София, бул. „Никола Й. Вапцаров“ 51А, ет.2. Организаторът има право да променя Условията по време на цялостното провеждане на кампанията, като за целта уведомява своите потребители във Facebook и на сайта www.BeU.bg. 

1.2. Участник в Кампанията (наричан за краткост „Участник”) може да бъде само физическо лице, което отговаря на условията, съгласно т.2.1. от настоящите Условия. 

1.3. Условията се разпространяват на уеб сайта на Организатора - www.BeU.bg, като с това се считат за достъпни до Участниците в Кампанията през целия период на провеждане.

1.4 С участието си в Кампанията, Участниците се обвързват с тези Условия и се съгласяват да спазват техните положения и срокове.

1.5 Кампанията стартира на 27.02.2017 г. и ще продължи до 08.03.2017 г., когато ще бъдат обявени печелившите в сайта и Facebook страницата на Организатора.

 

2. Включване в Кампанията:

2.1. Промоцията е отворена за участие на всички физически лица с местоживеене в България, на възраст над 16 години, с изключение на служителите на „Глобал УЕБ“ ООД и FreshMe.bg,както и членове на техните семействата (деца, родители и съпрузи). 

2.2. Организаторът има неотменимото право да прекрати Кампанията по всяко време, обявявайки това в съответствие с точка 1.1, в случай че настъпят форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на Участниците не се дължи компенсация. 

2.3. Участието в играта не е обвързано с покупката на продукти и/или услуги.

 

3. Механизъм на Кампанията:

Стъпка 1: Потребителите трябва да отидат на сайта, в статията за Кампанията, който се намира на следния линк: www.BeU.bg.

Стъпка 2: Потребителите трябва да оставят коментар под статията на сайта, който да бъде обвързан с условието на кампанията – споделяне на тайна за красота и да включат хаштаг #BeFresh.

 

4. Награди от Кампанията и условия за разпределянето им:

4.1. Наградите от Кампанията са: 

1бр. – Комплект козметика „LeReel”, включващ серум с екстракт от охлюви и хидратиращ и регенериращ крем с екстракт от охлюви. Наградата ще бъде изтеглена на лотариен принцип.

1бр. - Комплект целодневна грижа за лице „LUMISPHERE™“, включващ дневен крем за суха до нормална кожа и нощен крем за суха до нормална кожа. Наградата ще се присъди на коментара с най-много харесвания.

1бр. - Флуид за почистване на лице „COLLAGENA”с колаген, сребро и натурални масла. Наградата ще се присъди на коментара, втори по брой харесвания.

1бр. - Еко чаша от бамбук – 400 мл, Наградата ще се присъди на коментара, трети по брой харесвания.


4.2. Всеки Участник в Кампанията има право да участва в разпределянето на наградите, като получи само една от тях. Един участник може да направи максимум 1 коментар.Всеки пореден следващ опит ще бъде считан за невалидно участие.


4.3. Наградите ще бъдат изпратени с куриер на печелившите Участници след 08.03.2017 г. Единият печелившще бъде определен чрез томбола, на случаен принцип, в присъствието на екипот трима души. Тегленето на печелившите участници ще се извърши на 08.03.2017 г. след приключване на Кампанията. 

4.4. Всички Участници в Кампанията получават правото на участие в разпределянетона наградите, осигурени от „Глобал УЕБ“ ООД, съгласно настоящите Условия. 

4.5. Печелившите Участници ще бъдат известени от Организатора посредством съобщение, изпратено на профила, посочен при участие, за да ги уведоми за получаване на наградата им и да изиска адрес за доставка. 

4.6. Печелившите участници, информирани съгласно точка 4.5., непотвърдилинаградите си до 21 дни от датата на обявяване,губят своето право на получаване. 

 

5. Получаване на наградите

5.1. Наградите ще бъдат доставени безплатно с куриер до всеки печеливш в срок от 30 работни дни след обявяването им и потвърждение на адрес за доставка. Преди доставка куриерът ще прозвъни спечелилите. Наградите се доставят на един и същи адрес само веднъж. При отсъствие на печелившите участници, последните ще получат допълнителни инструкции относно получаването на наградата в рамките на 10 работни дни.

5.2. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. 

5.3. Допуска се наградата да бъде получена на посочения адрес от лице, различно от печелившия участник, ако същото удостовери писмено, че получава наградата от името на печелившия.

 

6. Защита на личните данни

6.1. Лични данни няма да бъдат изисквани от Участниците като условие за участие в Кампанията.

6.2. С участието си в играта, Печелившите, дават изричното си съгласие по смисъла на чл. 4, ал. 1, т.2 от Закона за защита на личните данни, да им бъдат изискани за доставка на наградите.

6.3. Предоставянето на данните има доброволен характер.

 

7. Отговорност

7.1. Организаторът на промоцията не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, при изтичането на срока на промоцията или по други подобни поводи. 

7.2. Организаторът не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства и/или срив в информационните системи, които възпрепятстват реализацията на съответната игра и/или доставката на награди. 

7.3. Организаторът на промоцията не носи отговорност при евентуално незадоволително или бавно действие на интернет сайта, поради срив в системите и/или проблеми, свързани с интернет връзката на потребителите. 

7.4. Евентуално възникнали спорове между Организатора на играта и участници в нея се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – чрез намесата на компетентните органи. 

7.5. „Глобал УЕБ“ ООД си запазва правото да промени периода на промоцията, ако поради непредвидени обстоятелства като забавяне на промоционални материали, срив в информационните системи или други не може да активира промоцията на 27.02.2017 г. и/или да я прекрати на 08.03.2017 г.


 

Коментари към "Общи условия на кампанията „BeFresh”":
 
Copyright © 2010 BEU All rights reserved. | Colocation @ Sofia Data Center RSS BEU.bg